تور قبرس شمالی نوروز 99

6 شب و 7 روز
نام هتل دوتخته یک تخته کودک W.B کودک N.B توضیحات
NOAHS ARK
$12890000 $15100000 $10350000 $ UALL - حرکت 29 اسفند
SALAMIS BAY
$12990000 $15750000 $10420000 $ UALL - حرکت 29 اسفند
CRATOS PREMIUM
$12990000 $16540000 $10420000 $ FB - حرکت 29 اسفند
LORD PALACE
$13390000 $15820000 $10600000 $ ALL - حرکت 29 اسفند
KAYA ARTIMIS(Holiday Village)
$13390000 $16260000 $10600000 $ UALL -حرکت 29 اسفند
ACAPULCO
$13490000 $16040000 $10630000 $ HB - حرکت 29 اسفند
KAYA ARTEMIS(Std Room)
$14490000 $17700000 $11180000 $ UALL - حرکت 29 اسفند

شروع قیمت از تور 10.490.000

NOAHS ARK
درجه هتل
خدمات

UALL - حرکت 29 اسفند

نرخ اتاق 2 تخته
$12890000
نرخ اتاق 1 تخته
$15100000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
$10350000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
$
SALAMIS BAY
درجه هتل
خدمات

UALL - حرکت 29 اسفند

نرخ اتاق 2 تخته
$12990000
نرخ اتاق 1 تخته
$15750000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
$10420000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
$
CRATOS PREMIUM
درجه هتل
خدمات

FB - حرکت 29 اسفند

نرخ اتاق 2 تخته
$12990000
نرخ اتاق 1 تخته
$16540000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
$10420000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
$
LORD PALACE
درجه هتل
خدمات

ALL - حرکت 29 اسفند

نرخ اتاق 2 تخته
$13390000
نرخ اتاق 1 تخته
$15820000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
$10600000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
$
KAYA ARTIMIS(Holiday Village)
درجه هتل
خدمات

UALL -حرکت 29 اسفند

نرخ اتاق 2 تخته
$13390000
نرخ اتاق 1 تخته
$16260000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
$10600000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
$
ACAPULCO
درجه هتل
خدمات

HB - حرکت 29 اسفند

نرخ اتاق 2 تخته
$13490000
نرخ اتاق 1 تخته
$16040000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
$10630000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
$
KAYA ARTEMIS(Std Room)
درجه هتل
خدمات

UALL - حرکت 29 اسفند

نرخ اتاق 2 تخته
$14490000
نرخ اتاق 1 تخته
$17700000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
$11180000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
$

خدمات

بلیط رفت و برگشت با پرواز اطلس گلوبال از طریق استانبول / ترانسفر فرودگاهی /6 شب و 7 روز اقامت در هتل /راهنمای فارسی زبان /بیمه مسافرتی


نرخ کودک بدون تخت 7.690.000 تومان می باشد.

نرخ کودک زیر 2 سال 390.000 تومان می باشد.

 

تور قبرس شمالی نوروز 99

6 شب و 7 روز

جزئیات تور


 

تورهای مرتبط