تور ارمنستان

تور ارمنستان | ایروان ( 3 شب و 4 روز )
نام هتل دوتخته یک تخته کودک W.B کودک N.B توضیحات
boxos
3090000 3690000 2890000 2290000
Bella
3190000 3690000 2990000 2290000
Nork Residence
3290000 3690000 2990000 2290000
ALBA HOTEL
3390000 4290000 2790000 2290000
Shirak
3490000 3990000 2290000 2290000
aquatekRegineh
3490000 3990000 3090000 2290000
SILACHI
3690000 4490000 2990000 2290000
Hrazdan
3990000 4890000 3490000 2290000
Minotel
3790000 4790000 2990000 2290000
Metropol
3790000 4790000 2990000 2290000
Aviatrans
3990000 5190000 3490000 2290000
Imperial Palace
3990000 5190000 2990000 2290000
Ararat
4090000 5390000 2990000 2290000
GONGRESS
4190000 4890000 2990000 2290000
Ani Plaza
4290000 6090000 2990000 2290000
Messier 53
4290002 5690000 2990000 2290000
HYATT PLACE
4490000 5990000 2890000 2290000
HILTON
4590000 6290000 3190000 2290000
Tufenkian
4690000 6090000 3490000 2290000
Multi Grand
4990000 6290000 3390000 2290000
NATIONAL
5390000 7790000 3090000 2290000
GRAND HOTEL
5690000 7690000 3290000 2290000
MARRIOTT
6190000 9190000 329000 2290000
boxos
درجه هتل
خدمات

نرخ اتاق 2 تخته
3090000
نرخ اتاق 1 تخته
3690000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2890000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2290000
Bella
درجه هتل
خدمات

نرخ اتاق 2 تخته
3190000
نرخ اتاق 1 تخته
3690000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2990000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2290000
Nork Residence
درجه هتل
خدمات

نرخ اتاق 2 تخته
3290000
نرخ اتاق 1 تخته
3690000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2990000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2290000
ALBA HOTEL
درجه هتل
خدمات

نرخ اتاق 2 تخته
3390000
نرخ اتاق 1 تخته
4290000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2790000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2290000
Shirak
درجه هتل
خدمات

نرخ اتاق 2 تخته
3490000
نرخ اتاق 1 تخته
3990000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2290000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2290000
aquatekRegineh
درجه هتل
خدمات

نرخ اتاق 2 تخته
3490000
نرخ اتاق 1 تخته
3990000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3090000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2290000
SILACHI
درجه هتل
خدمات

نرخ اتاق 2 تخته
3690000
نرخ اتاق 1 تخته
4490000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2990000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2290000
Hrazdan
درجه هتل
خدمات

نرخ اتاق 2 تخته
3990000
نرخ اتاق 1 تخته
4890000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3490000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2290000
Minotel
درجه هتل
خدمات

نرخ اتاق 2 تخته
3790000
نرخ اتاق 1 تخته
4790000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2990000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2290000
Metropol
درجه هتل
خدمات

نرخ اتاق 2 تخته
3790000
نرخ اتاق 1 تخته
4790000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2990000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2290000
Aviatrans
درجه هتل
خدمات

نرخ اتاق 2 تخته
3990000
نرخ اتاق 1 تخته
5190000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3490000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2290000
Imperial Palace
درجه هتل
خدمات

نرخ اتاق 2 تخته
3990000
نرخ اتاق 1 تخته
5190000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2990000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2290000
Ararat
درجه هتل
خدمات

نرخ اتاق 2 تخته
4090000
نرخ اتاق 1 تخته
5390000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2990000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2290000
GONGRESS
درجه هتل
خدمات

نرخ اتاق 2 تخته
4190000
نرخ اتاق 1 تخته
4890000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2990000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2290000
Ani Plaza
درجه هتل
خدمات

نرخ اتاق 2 تخته
4290000
نرخ اتاق 1 تخته
6090000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2990000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2290000
Messier 53
درجه هتل
خدمات

نرخ اتاق 2 تخته
4290002
نرخ اتاق 1 تخته
5690000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2990000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2290000
HYATT PLACE
درجه هتل
خدمات

نرخ اتاق 2 تخته
4490000
نرخ اتاق 1 تخته
5990000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2890000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2290000
HILTON
درجه هتل
خدمات

نرخ اتاق 2 تخته
4590000
نرخ اتاق 1 تخته
6290000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3190000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2290000
Tufenkian
درجه هتل
خدمات

نرخ اتاق 2 تخته
4690000
نرخ اتاق 1 تخته
6090000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3490000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2290000
Multi Grand
درجه هتل
خدمات

نرخ اتاق 2 تخته
4990000
نرخ اتاق 1 تخته
6290000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3390000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2290000
NATIONAL
درجه هتل
خدمات

نرخ اتاق 2 تخته
5390000
نرخ اتاق 1 تخته
7790000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3090000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2290000
GRAND HOTEL
درجه هتل
خدمات

نرخ اتاق 2 تخته
5690000
نرخ اتاق 1 تخته
7690000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3290000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2290000
MARRIOTT
درجه هتل
خدمات

نرخ اتاق 2 تخته
6190000
نرخ اتاق 1 تخته
9190000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
329000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2290000

خدمات

بلیط رفت و برگشت با پرواز armenia
5 شب و 6 روز  اقامت با صبحانه
ترانسفر های فرودگاهی
راهنمای فارسی زبان
سیم کارت اعتباری
بیمه مسافرتی

 

تور ارمنستان

تور ارمنستان | ایروان ( 3 شب و 4 روز )

جزئیات تور

صبحانه بیمه مسافرتی سیم کارت ترانسفر فرودگاهی راهنمای تور