تور بلغارستان

7 شب و 8 روز
نام هتل دوتخته یک تخته کودک W.B کودک N.B توضیحات
Hotel Perla
8395000 9995000 5895000 3345000
Hotel Perla
9845000 11445000 6645000 4045000 STD
PALMA
7845000 10245000 5645000 3345000 bb
CENTRAL
10345000 12995000 6895000 3345000 STD
lilia
10495000 14745000 6995000 3345000 bb
palm beach
11245000 13345000 7345000 3345000 STD
royal
11845000 15545000 7645000 3345000 all
atlas
11945000 16195000 7695000 3345000 uall
ARENA
12345000 14495000 7895000 3345000 all
lilia
12745000 16995000 8095000 4445000 STD
astera
14195000 19495000 8845000 3345000 uall
astera
14745000 20045000 9095000 3345000 LUX
KALIAKRA PALACE
14745000 19895000 9095000 3345000 STD PARK
admiral
12495000 16995000 7945000 3345000 bb
admiral
12495000 16995000 7945000 3345000 STD
melia grand hermitage
15795000 21745000 9645000 3345000 PARK VIEW
melia grand hermitage
16445000 22445000 9945000 3345000 sea view
melia grand hermitage
20445000 26395000 11945000 11945000 level room
melia grand hermitage
23745000 NA 11945000 3345000 level junior suite

7845000 تومان

درجه هتل
خدمات

نرخ اتاق 2 تخته
8395000
نرخ اتاق 1 تخته
9995000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5895000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3345000
درجه هتل
خدمات

STD

نرخ اتاق 2 تخته
9845000
نرخ اتاق 1 تخته
11445000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
6645000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4045000
PALMA
درجه هتل
خدمات

bb

نرخ اتاق 2 تخته
7845000
نرخ اتاق 1 تخته
10245000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5645000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3345000
CENTRAL
درجه هتل
خدمات

STD

نرخ اتاق 2 تخته
10345000
نرخ اتاق 1 تخته
12995000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
6895000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3345000
lilia
درجه هتل
خدمات

bb

نرخ اتاق 2 تخته
10495000
نرخ اتاق 1 تخته
14745000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
6995000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3345000
palm beach
درجه هتل
خدمات

STD

نرخ اتاق 2 تخته
11245000
نرخ اتاق 1 تخته
13345000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
7345000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3345000
royal
درجه هتل
خدمات

all

نرخ اتاق 2 تخته
11845000
نرخ اتاق 1 تخته
15545000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
7645000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3345000
atlas
درجه هتل
خدمات

uall

نرخ اتاق 2 تخته
11945000
نرخ اتاق 1 تخته
16195000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
7695000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3345000
ARENA
درجه هتل
خدمات

all

نرخ اتاق 2 تخته
12345000
نرخ اتاق 1 تخته
14495000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
7895000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3345000
lilia
درجه هتل
خدمات

STD

نرخ اتاق 2 تخته
12745000
نرخ اتاق 1 تخته
16995000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
8095000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4445000
astera
درجه هتل
خدمات

uall

نرخ اتاق 2 تخته
14195000
نرخ اتاق 1 تخته
19495000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
8845000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3345000
astera
درجه هتل
خدمات

LUX

نرخ اتاق 2 تخته
14745000
نرخ اتاق 1 تخته
20045000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
9095000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3345000
KALIAKRA PALACE
درجه هتل
خدمات

STD PARK

نرخ اتاق 2 تخته
14745000
نرخ اتاق 1 تخته
19895000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
9095000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3345000
admiral
درجه هتل
خدمات

bb

نرخ اتاق 2 تخته
12495000
نرخ اتاق 1 تخته
16995000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
7945000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3345000
admiral
درجه هتل
خدمات

STD

نرخ اتاق 2 تخته
12495000
نرخ اتاق 1 تخته
16995000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
7945000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3345000
melia grand hermitage
درجه هتل
خدمات

PARK VIEW

نرخ اتاق 2 تخته
15795000
نرخ اتاق 1 تخته
21745000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
9645000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3345000
melia grand hermitage
درجه هتل
خدمات

sea view

نرخ اتاق 2 تخته
16445000
نرخ اتاق 1 تخته
22445000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
9945000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3345000
melia grand hermitage
درجه هتل
خدمات

level room

نرخ اتاق 2 تخته
20445000
نرخ اتاق 1 تخته
26395000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
11945000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
11945000
melia grand hermitage
درجه هتل
خدمات

level junior suite

نرخ اتاق 2 تخته
23745000
نرخ اتاق 1 تخته
NA
نرخ کودک 6 تا 12 سال
11945000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3345000

خدمات

بلیط رفت و برگشت ماهان ایر -ویزا-7 شب اقامت با صبحانه-ترانسفر فرودگاهی-راهنمای فارسی زبان-یک گشت شهری-سیم کارت رایگان برای هر اتاق-بیمه

تور بلغارستان

7 شب و 8 روز

جزئیات تور

پرواز ماهان ایر– طول پرواز فقط 4 ساعت و 20 دقیقه – بهترین زمان پروازی 10 صبح – اتوبوس VIP- انواع گشت های متنوع – راهنمای فارسی زبان -

مدارک جهت اخذ ویزا : 1 قطعه عکس تمام رخ 4*3 رنگی زمینه سفید – 2 – گواهی اشتغال به کار -3- اصل پاسپورت و کپی – 4 -کپی صفحه اول و دوم شناسنامه و کارت ملی – 5- گواهی بانک برای حداقل 3 ماه اخیر -6-کپی از ویزاهای شنگن موجود در پاسپورت – 7- مشخصات مسافر( شغل، آدرس محل کار ، آدرس منزل ، با ذکر شماره تماس ) مهم: برای کشور بلغارستان سپردن ضمانتنامه الزامی می باشد. مدت اخذ ویزا 10 روز کاری می باشد.

تورهای مرتبط