تور بالی + استانبول

6 شب بالی + 2 شب رایگان استانبول
نام هتل دوتخته یک تخته کودک W.B کودک N.B توضیحات
Taximtown + Eden Hotel
$690 $1010 $660 $450
kuta paradiso + Richmond
$800 $1200 $750 $450
grand hayat + radisson blu
$1080 $1750 $930 $600

قیمت پرواز ترکیش 13700000 است که به نرخ دلاری فوق اضافه می شود

درجه هتل
خدمات

Eden Hotel
درجه هتل
خدمات

نرخ اتاق 2 تخته
$690
نرخ اتاق 1 تخته
$1010
نرخ کودک 6 تا 12 سال
$660
نرخ کودک 2 تا 6 سال
$450
kuta paradiso
درجه هتل
خدمات

درجه هتل
خدمات

نرخ اتاق 2 تخته
$800
نرخ اتاق 1 تخته
$1200
نرخ کودک 6 تا 12 سال
$750
نرخ کودک 2 تا 6 سال
$450
grand hayat
درجه هتل
خدمات

radisson blu
درجه هتل
خدمات

نرخ اتاق 2 تخته
$1080
نرخ اتاق 1 تخته
$1750
نرخ کودک 6 تا 12 سال
$930
نرخ کودک 2 تا 6 سال
$600

تور بالی + استانبول

6 شب بالی + 2 شب رایگان استانبول